112851

คณิตศาสตร์ ป.1

ภายในแอพพลิเคชั่นประกอบไปด้วยบทเรียน,...

IOS  Mac

Ad

ภายในแอพพลิเคชั่นประกอบไปด้วยบทเรียน, เนื้อหาทบทวนและแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งมี 5 หน่วยการเรียนรู้ดังนี้
1) จำนวนนับ 1 ถึง 10
2) จำนวนนับ 11 ถึง 20
3) จำนวนนับ 21 ถึง 100
4) การบวกและลบผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
5) การวัด, ชั่ง, ตวง, วัน และเรขาคณิต

Ad

Get it (51.3 MB) on app store

Ad
คณิตศาสตร์ ป.1 pdf คณิตศาสตร์ ป.1 doc คณิตศาสตร์ ป.1 การบวก คณิตศาสตร์ ป.1-ป.6 คณิตศาสตร์ ป.1 การลบ คณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 2 คณิตศาสตร์ ป.1-3 คณิตศาสตร์ ป.1 การกระจาย คณิตศาสตร์ ป.1 ใบงาน คณิตศาสตร์ ป.1 อจท คณิตศาสตร์ ป.1 พว คณิตศาสตร์ ป.1 สสวท คณิตศาสตร์ ป.1 เนื้อหา คณิตศาสตร์ ป.1 บวก ลบ คณิตศาสตร์ ป.1 คิดเลขเร็ว คณิตศาสตร์ ป.1 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ป.1-6 คณิตศาสตร์ ป.1 ลบ คณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 1 pdf คณิตศาสตร์ ป.1-ม.6

814422

Count Coin

Count Coin

สื่อเสริมการเรียน วิชา คณิตศาสตร์ ป.2เป็นแบบทดสอบความเข้าใจเรื่องการนับเหรียญที่ใช้เพื่อทบทวนความเข้าใจในบทเรียนได้เป็นอย่างดีโดยเป็นสื่อที่สร้างขึ้นโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อเป็นประโยชน์โดยรวมกับเด็กเยาวชนทั่วไป

IOS  Mac

686532

แบบทดสอบ ป.5

แบบทดสอบ ป.5

มาทำแบบทดสอบ ข้อสอบ แบบฝึกหัด ชั้นประถมศึกษาปีที่...

IOS  Mac

1525084

HMS SELF4U

HMS SELF4U

“HMS by Aj.Tong Application powered by Conicle” พบกับคอร์สออนไลน์ดีๆจาก...

IOS  Mac

1448700

My ClothesFree

My ClothesFree

Application จริงใจกับแสนดี ตอน My Clothes ชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับเด็กหญิงจริงใจสาวน้อยคนเก่ง...

IOS  Mac

779585

Colors of the World Free

Colors of the World Free

Application จริงใจกับแสนดี ตอน Colors of the World ชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับเด็กหญิงจริงใจสาวน้อยคนเก่ง...

IOS  Mac

1072898

MyLy

MyLy

“MyLy เพื่อนรัก วัยเรียนรู้” แอปฯ เปิดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีรสชาติ!...

IOS  Mac

1772110

Spinnu

Spinnu

Spinnu เป็นแอพพลิเคชั่นการศึกษาในรูปแบบเกมที่สามารถเล่นพร้อมกันได้สูงสุดถึง...

IOS  Mac

What's in this list?

Popular Apps to คณิตศาสตร์ ป.1 for Windows, Mac, iPhone and more. Explore 41 apps like คณิตศาสตร์ ป.1, all suggested and ranked by the Similarapps user community.

 

Sort alternatives

Recent Apps

แบบฝึกหัด ป.1

**เพื่อเพิ่มความรู้ทั้ง 9 วิชาให้ลูกของคุณที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น...

IOS  Mac

กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอนำเสนอแอพพลิเคชั่นกฎหมาย...

IOS  Mac

แบบทดสอบ ป.6

มาทำแบบทดสอบ แบบฝึกหัด ชั้นประถมศึกษาปีที่...

IOS  Mac

HMS SELF4U

“HMS by Aj.Tong Application powered by Conicle” พบกับคอร์สออนไลน์ดีๆจาก...

IOS  Mac

MyLy

“MyLy เพื่อนรัก วัยเรียนรู้” แอปฯ เปิดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีรสชาติ!...

IOS  Mac

โจทย์ปัญหาการคูณหารระคนFree

Application จริงใจกับแสนดี ตอนโจทย์ปัญหาการคูณหารระคน...

IOS  Mac

ดูแลร่างกายของเราFree

Application ร่างกายของเราคำอธิบาย Application สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวอวัยวะต่างๆในร่างกายข้อมูลบทเรียน...

IOS  Mac

ARLearning วิทย์ ป.6

แอพลิเคชั่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง...

IOS  Mac