275874

ไทยแปลไทย

ภาษาไทยก็จริงแต่ทำไมไม่เข้าใจความหมาย...

IOS  Mac

Ad

ภาษาไทยก็จริงแต่ทำไมไม่เข้าใจความหมาย ให้แอปฯ นี้ช่วยสิ

เมื่อห้องสมุดย้ายจากโรงเรียนมาอยู่ในมือถือ
โลกอินเตอร์เน็ตช่วยย้ายห้องสมุดมาอยู่ในมือถือของเรา หมายความว่าทุกวันนี้เราสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านการค้นหาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ดังนั้นฐานความรู้ต่าง ๆ จึงต้องปรับตัวโดยย้ายตัวเองมาในรูปแบบเว็บไซต์หรือแอปพิเคชันบนมือถือเพื่อให้เหล่าผู้คนผู้ใช้ทั่ว ๆ ไปสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้สะดวกขึ้น

Wordy Guru ผู้ให้บริการระบบสืบค้นข้อมูลฐานคำศัพท์ขนาดใหญ่ได้ช่วยนำชุดข้อมูล พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เข้ามาอยู่ในระบบทั้งเว็บไซต์และมือถือทุก platform ทั้ง iOS, Android และ Windows ให้ทุกท่านสามารถค้นหาได้จากทุกที่กันเลยทีเดียว

Ad

Get it (34.7 MB) on app store

Ad
ไทยแปลไทย เป็นประโยค dictionary ไทยแปลไทย app ไทยแปลไทย คําศัพท์ ไทยแปลไทย

What's in this list?

Popular Apps to ไทยแปลไทย for Windows, Mac, iPhone and more. Explore 41 apps like ไทยแปลไทย, all suggested and ranked by the Similarapps user community.

 

Sort alternatives

Recent Apps