451553

Bečov

Tato aplikace vás ve 4 jazycích provede po celém areálu jednoho z nejzachovalejších českých...

IOS  Mac

Ad

Tato aplikace vás ve 4 jazycích provede po celém areálu jednoho z nejzachovalejších českých hradů a pozdně barokního zámku v Bečově nad Teplou.  

Prohlídkový okruh relikviář svatého Maura Vám přiblíží příběh druhé nejcennější zlatnické památky na území České republiky a Vašim dětem poodhalí význam tohoto předmětu.

Hlavní funkce:

* zvukový spot a fotografie u každého bodu zájmu
* intuitivní ovládání
* pravidelné aktualizace

****************************************

This application in 4 languages will take you through the whole premises of one of the best-preserved Czech castles and the late baroque chateau in Bečov nad Teplou.  

The tour circuit of the reliquary of St. Maurus will familiarize you with the story of the second most valuable jewels in the Czech Republic and will reveal the significance of these objects.

Main features:

* Audio spot and a photograph of each point of interest
* Intuitive controls
* Regular updates

Ad

Get it (25.0 MB) on app store

Ad

More apps likes ' Bečov'

What's in this list?

Popular Apps to Bečov for Windows, Mac, iPhone and more. Explore 41 apps like Bečov, all suggested and ranked by the Similarapps user community.

 

Sort alternatives

Recent Apps