18620

Geoportal Mobile

Aplikacja Geoportal Mobile zapewnia dostęp do usług danych przestrzennych OGC i GeoServices REST. Geoportal...

IOS  Mac

Ad

Aplikacja Geoportal Mobile zapewnia dostęp do usług danych przestrzennych OGC i GeoServices REST.
Geoportal Mobile zapewnia dostęp do rejestrów państwowych udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii za pośrednictwem usług Geoportal.gov.pl.
Aplikacja umożliwia:
• dostęp do usług zbiorów danych przestrzennych,
• wyszukiwanie i lokalizację działek ewidencyjnych,
• dodawanie usług, wybór kompozycji mapowych,
• wyszukiwanie obiektów geograficznych, w tym adresów.

Aplikacja umożliwia użytkownikowi przeglądanie kompozycji mapowych oraz dostarcza następujące funkcje:
• In Case of Emergency (ICE pol. w nagłym wypadku) - pozwala użytkownikowi wysłać SMS z powiadomieniem o nagłym wypadku do wybranej osoby,
• Nawigacja w oknie mapy – zasięg mapy zostanie zmieniony (przesunięty, zwiększony, zmniejszony) zgodnie z działaniem wykonanym przez użytkownika,
• Przeglądanie usług kafelkowanych – wyświetlona zostaje mapa zawierająca treść udostępnianą przez kafelkowane usługi danych przestrzennych,
• Dodawanie zewnętrznych usług WMS – usługa umożliwia rozszerzenie kompozycji mapowych o usługi WMS rejestru usług systemu,
• Wyszukiwanie adresów, działek oraz punktów osnowy – wyszukane obiekty mogą zostać zlokalizowane w oknie mapy,
• Pomiar długości linii rysowanej na mapie,
• Pomiar powierzchni i obwodu poligonu narysowanego na mapie,
• Udostępnij lokalizację – umożliwia użytkownikowi udostępnianie aktualnej pozycji lub wybranej lokalizacji jako link do aplikacji wyświetlającego wskazane współrzedne na mapie,
• Rejestrowanie i zapisywanie trasy – umożliwia użytkownikowi rejestrację i śledzenie własnej trasy na mapie na podstawie sygnału GPS, a także jej zapisanie, wyświetlanie oraz wysłanie w formacie KML,
• Wskazywanie punktu na mapie – wskazuje lokalizację na podstawie współrzędnych e w wybranym odwzorowaniu,
• Identyfikacja adresów, miejscowości i działek – użytkownik wykorzystując gest Long Press (długie naciśnięcie) na mapie ma możliwość pobrania informacji o obiektach we wskazanym punkcie.

Uwaga:
Używanie GPS działającego w tle może znacznie zmniejszyć żywotność baterii.


Geoportal Mobile enables:
• Access to spatial data services,
• Browsing and locating cadaster parcels,
• Adding services, choice of various maps,
• Searching for geographical objects including address points.

This app enables user viewing maps and provides him the following functions:
• In Case of Emergency (ICE) – allows the user to send an SMS with the notification of an emergency to a selected person
• Map window navigation – changing map extent based on users action (pan, zoom in, zoom out)
• Viewing tiled services – displaying maps showing their contents as map tiled services,
• Adding external WMS services – this service allows user to add map content by adding WMS services.
• Searching for address, parcels, geodesy groundwork points – a chosen address or parcel will be displayed in map window.
• Measure length – measures the length of a line drawn on map,
• Measure area – enables measurement of area or outline of a drawn polygon,
• Current location – allows user to share his current position or the selected location as the link to the application displaying coordinates on the map,
• Registering and saving track – enables user registering and tracking his own track on a map based on GPS signal.
• Recording and saving route - user can record and track his own route on the map based on the GPS signal, as well as save it, display in application, and send as KML file,
• Display point on the map - points to the location on a map based on coordinates in the selected mapping,
• Identification of addresses, localities, and parcels - using gesture Long Press (long press) on the map, you can download information about the objects in the specified point.

Disclaimer:
Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.

Ad

Get it (43.1 MB) on app store

Ad
geoportal mobile atlas creator geoportal mobile ios geoportal mobile instrukcja geoportal rlp mobile geoportal 2 mobile mobiles geoportal rlp geoportal mobile cena geoportal mobile chomikuj geoportal mobile opinie geoportal mobile download geoportal mobile pobierz geoportal mobile iphone geoportal mobile offline geoportal mobile apk imapmobile geoportal

More apps likes ' Geoportal Mobile'

1645649

Geoportal

Geoportal

All touristic resources from the Official Tourism Website of the Region of Valencia: beaches, culture,...

IOS  Mac

943322

MOTC Oman GeoPortal

MOTC Oman GeoPortal

MOTC is the Ministry of Transportation and Communication of Oman.This app facilitates the communication...

IOS  Mac

738782

CIIEFN

CIIEFN

2° Congreso Internacional de Investigación en Escuelas y Facultades de Negocios: Emprendimiento Social...

IOS  Mac

1006213

ES gasolineras

ES gasolineras

ES gasolineras te permite encontrar la gasolinera más cercana para el tipo de carburante que tu elijas...

IOS  Mac

1571325

PetroAhorro

PetroAhorro

Con PetroAhorro podrás localizar la estación de servicio más cercana a tu posición, con el mejor...

IOS  Mac

926670

Mobile PBx

Mobile PBx

Use this app to interact with your Mobile PBX Account.

IOS  Mac

927856

Mobile Watch

Mobile Watch

Lemonwhale Mobile Watch enables users to watch content from their specified account on their device.

IOS  Mac

What's in this list?

Popular Apps to Geoportal Mobile for Windows, Mac, iPhone and more. Explore 41 apps like Geoportal Mobile, all suggested and ranked by the Similarapps user community.

 

Sort alternatives

Recent Apps

Geoportal

All touristic resources from the Official Tourism Website of the Region of Valencia: beaches, culture,...

IOS  Mac

GeoPort

The GeoPort application was designed to provide commercial shippers a means to electronically capture...

IOS  Mac

GeoPort NWM

Die App des Geoportal Nordwestmecklenburg bietet den online Zugriff auf zahlreiche Geofachdaten wie Baudenkmale,...

IOS  Mac

Geoportaal Drenthe

Bekijk belangrijke kaartlagen van Drenthe op je telefoon of tablet. Altijd en overal kun je beleidsinformatie...

IOS  Mac

Geoportaal Drenthe

Bekijk belangrijke kaartlagen van Drenthe op je telefoon of tablet. Altijd en overal kun je beleidsinformatie...

IOS  Mac

GISLUR

Versión para dispositivos móviles del geoportal GISLUR (www.gislur.com) desarrollado por la Cámara...

IOS  Mac

Duth mobile

An application for accessing university's book libraries by students .

IOS  Mac

Seed Mobile

The easy-to-use, low-cost driver handheld app for use with Seed Office.

IOS  Mac