1207561

JLPTN5

JLPT N5 là ứng dụng học tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu học từ con số...

IOS  Mac

Ad

JLPT N5 là ứng dụng học tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu học từ con số không, học hết danh sách bài trong ứng dụng có thể dự thi lấy bằng N5 tiếng Nhật.

■ Tính năng cơ bản:
・ Hổ trợ 2 bảng chữ cái hiragana và katakana, có phần kiểm tra dành cho 2 bảng chữ cái này (thích hợp cho người chưa từng biết gì về tiếng Nhật dể tiếp cận hơn)
・ Ngoài những chức năng cơ bản như phần hiển thị nội dung từ vựng (có phát âm), ngữ pháp theo bài, ứng dụng còn hổ trợ phần luyện nghe ở mỗi bài.
・ Tra cứu từ vựng, ngữ pháp, kanji (giống như tích hợp từ điển tiếng Nhật cấp độ dành cho N5 vào ứng dụng)
・ Phần học chữ Kanji cũng được chia theo bài, có phần hướng dẫn cách viết và ở mỗi 1 từ kanji đều có các từ vựng lien quan đến từ kanji đó.
・ Kiểm tra từ vựng (phân loại theo bài, kiểm tra theo từ, theo nghĩa), phần kiểm tra kanji (phân loại theo bài, kiểm tra theo từ kanji, theo hán tự)
・ Phần ghi nhớ giúp học từ vựng và kanji dễ dàng hơn.

■ Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Việt

Ad

Get it (10.6 MB) on app store

Ad
jlpt n5 test jlpt n5 listening jlpt n5 results jlpt n5 kanji list jlpt n5 kanji jlpt n5 grammar jlpt n5 vocabulary

More apps likes ' JLPTN5'

1218627

KANJI JLPT N5

KANJI JLPT N5

Learning kanji is one of the most important step in learning Japanese.JLPT N5, an Apple WWDC 2016 winning...

IOS  Mac

What's in this list?

Popular Apps to JLPTN5 for Windows, Mac, iPhone and more. Explore 41 apps like JLPTN5, all suggested and ranked by the Similarapps user community.

 

Sort alternatives

Recent Apps

JLPTN5

JLPT N5 là ứng dụng học tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu học từ con số...

IOS  Mac