1337116

KbhTjekind

KbhTjekind er en del af Københavns Kommunes dagtilbudsløsning "KbhBarn".KbhTjekind giver dagtilbud...

IOS  Mac

Ad

KbhTjekind er en del af Københavns Kommunes dagtilbudsløsning "KbhBarn".

KbhTjekind giver dagtilbud i Københavns Kommune mulighed for at tjekke børn ind i dagtilbuddet, når børn kommer og ud af dagtilbuddet, når børn forlader dagtilbuddet.

Forældre, børn og medarbejdere kan anvende KbhTjekind på dagtilbuddets iPads.

Hvis du har brug for hjælp, er du meget velkommen til at ringe til os på telefon 31 31 31 52 eller skrive til os på [email protected]

God fornøjelse med "KbhTjekind".

De bedste hilsner
KbhBarn-teamet

Ad

Get it (8.7 MB) on app store

Ad

More apps likes ' KbhTjekind'

1337116

KbhTjekind

KbhTjekind

KbhTjekind er en del af Københavns Kommunes dagtilbudsløsning "KbhBarn".KbhTjekind giver dagtilbud...

IOS  Mac

What's in this list?

Popular Apps to KbhTjekind for Windows, Mac, iPhone and more. Explore 41 apps like KbhTjekind, all suggested and ranked by the Similarapps user community.

 

Sort alternatives

Recent Apps

KbhTjekind

KbhTjekind er en del af Københavns Kommunes dagtilbudsløsning "KbhBarn".KbhTjekind giver dagtilbud...

IOS  Mac