931017

Mobiwork.vn

mobiWork là gì?Là giải pháp quản lý thời gian thực cho các doanh nghiệp cung cấp dịch...

IOS  Mac

Ad

mobiWork là gì?
Là giải pháp quản lý thời gian thực cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tại hiện trường (tại địa điểm khách hàng)
Đơn giản hơn cho nhà quản lý
Nhà quản lý có thể dễ dàng phân công việc qua ứng dụng trên Web của mobiWork
Tạo mẫu phiếu yêu cầu công việc, phiếu giao việc
Lập lịch thực hiện, giao việc, theo dõi thực hiện công việc
Giám sát nhân viên và công việc trên bản đồ
Thuận tiện hơn cho nhân viên
Nhân viên nhận yêu cầu công việc qua thiết bị di động mà không cần phải đến văn phòng
Danh sách công việc luôn trực tuyến và được thông báo tự động
Hiển thị địa điểm thực hiện công việc trên bản đồ
Thu nhận dữ liệu hiện trường : chụp ảnh, quay clip, chữ ký...
Khai báo thời gian thực hiện
mobiWork làm được gì?
Tùy chỉnh phiếu công việc theo ý của bạn
Thiêt kế phiếu yêu cầu công việc phù hợp với nhu cầu thông tin quản lý của từng doanh nghiệp cũng như của từng loại hình công việc.
Lập phiếu công việc và gửi đến di động của nhân viên
Nhà quản lý lập phiếu yêu cầu công việc, bổ sung thông tin công việc cần làm, lịch hoàn thành, chỉ định nhân viên thực hiện,... hệ thống sẽ tự động gửi thông báo có yêu cầu công việc mới đến thiết bị di động của nhân viên được giao.
Giám sát thực hiện công việc
Nhà quản lý có thể biết được tình trạng công việc đã giao cũng như có thể xem các thông tin, hình ảnh,... mà nhân viên gửi về từ hiện trường để có các hỗ trợ, chỉ dẫn cần thiết hoặc để kiểm tra đánh giá kết quả, tiến trình thực hiện công việc của nhân viên đó.
Thu thập dữ liệu bằng di động
Nhân viên xem nội dung phiếu yêu cầu công việc trên thiết bị di động và thu thập các thông tin theo nội dung yêu cầu được giao. Thông tin thu thập được ngay lập tức được lưu trữ và bảo mật trên máy chủ đám mây.
Chấm công bằng di động
Nhân viên sử dụng thiết bị di động để khai báo thời gian, địa điểm làm việc giúp việc quản lý nhân viên được tốt hơn cũng như thuận tiện hơn cho tính toán ngày công, năng suất, hiệu quả của từng nhân viên

Ad

Get it (9.8 MB) on app store

Ad
http://app.mobiwork.vn

More apps likes ' Mobiwork.vn'

What's in this list?

Popular Apps to Mobiwork.vn for Windows, Mac, iPhone and more. Explore 41 apps like Mobiwork.vn, all suggested and ranked by the Similarapps user community.

 

Sort alternatives

Recent Apps

Mobiwork.vn

mobiWork là gì?Là giải pháp quản lý thời gian thực cho các doanh nghiệp cung cấp dịch...

IOS  Mac