1241874

PannonRIS

English:River Information Services (RIS) means the harmonised information services to support traffic...

IOS  Mac

Ad

English:

River Information Services (RIS) means the harmonised information services to support traffic and transport management in inland navigation, including, wherever technically feasible, interfaces with other transport modes.

The PannonRIS system is permanently developed and operated in the framework of the co-operation between the Ministry of National Development, the National Transport Authority and the National Association of Radio Distress-Signalling and Infocommunications (RSOE).

The PannonRIS mobile application offers the following continuously updated information for the stakeholders of inland navigation on the Hungarian section of the River Danube free of charge:
● water level information,
● notices to skippers,
● shallow section information,
● ice information.

The application is developed by RSOE, provider of the Hungarian River Information Services (PannonRIS).

www.pannonris.hu
www.rsoe.hu
Magyar:

A folyami információs szolgáltatások (RIS) olyan harmonizált információs szolgáltatások, amelyek a belvízi hajózás forgalom- és közlekedésirányítását támogatják, beleértve — ha technikailag megvalósítható — a más közlekedési módokhoz való kapcsolódást.

Magyarországon a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Közlekedési Hatóság és a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE) együttműködése keretében kerül sor a PannonRIS rendszer folyamatos fejlesztésére és üzemeltetésére.

A PannonRIS mobil alkalmazás a következő tájékoztató jellegű információkat tartalmazza folyamatosan frissítve a Duna magyarországi szakaszára vonatkozóan a víziközlekedésben érintettek számára ingyenesen:
● vízállás adatok,
● hajósoknak szóló hirdetmények,
● gázlóviszonyok,
● jégadatok.

Az alkalmazás fejlesztője az RSOE, a Magyarországi Folyami Információs Szolgáltatások (PannonRIS) üzemeltetője.

www.pannonris.hu
www.rsoe.hu

Ad

Get it (32.7 MB) on app store

Ad
pannonris.hu

More apps likes ' PannonRIS'

1755983

PannonRIS

PannonRIS

English:River Information Services (RIS) means the harmonised information services to support traffic...

IOS  Mac

What's in this list?

Popular Apps to PannonRIS for Windows, Mac, iPhone and more. Explore 41 apps like PannonRIS, all suggested and ranked by the Similarapps user community.

 

Sort alternatives

Recent Apps

PannonRIS

English:River Information Services (RIS) means the harmonised information services to support traffic...

IOS  Mac