1140217

SGKonlines

Nhằm đáp ứng nhu cầu về tra cứu kiến thức nhanh chóng . Nên tôi làm ứng dụng...

IOS  Mac

Ad

Nhằm đáp ứng nhu cầu về tra cứu kiến thức nhanh chóng . Nên tôi làm ứng dụng nhỏ này để các bạn học sinh , cũng như các thầy cô giáo có thể tra cứu kiến thức nhanh nhất . Ứng dụng bao gồm tất cả các loại sách giáo khoa phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 , được cập nhật mới thường xuyên khi có sự thay đổi nội dung sách. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí . Ứng dụng này yêu cầu các bạn phải có internet mới sử dụng được vì toàn bộ kho sách được lưu trữ ở máy chủ , điều này giúp cho máy các bạn chạy nhẹ hơn tốn ít dung lượng của máy hơn.Cảm ơn các bạn học sinh và các thầy cô giáo đã sử dụng ứng dụng này .

Ad

Get it (31.5 MB) on app store

Ad

More apps likes ' SGKonlines'

What's in this list?

Popular Apps to SGKonlines for Windows, Mac, iPhone and more. Explore 41 apps like SGKonlines, all suggested and ranked by the Similarapps user community.

 

Sort alternatives

Recent Apps

SGKonlines

Nhằm đáp ứng nhu cầu về tra cứu kiến thức nhanh chóng . Nên tôi làm ứng dụng...

IOS  Mac