918015

Spellchecker.lu

English description:You think writing Luxembourgish is too complicated? Think again, because with the...

IOS  Mac

Ad

English description:

You think writing Luxembourgish is too complicated? Think again, because with the Spellchecker.lu app you can now very comfortably correct your Luxembourgish texts while on the move. This app is the ideal companion for everyone who writes Luxembourgish texts. It enables you to spell check either single words or entire texts.

You can not only quickly correct orthography, but also the so-called "Eifeler Regel", a phonetical rule that even native speakers have problems with, will not be a problem for you anymore as of now.

The spell checking is done via the Spellchecker.lu server, so you will need an internet connection to be able to use the app.

Spellchecker.lu has been developed by Michel Weimerskirch. You can find more information about him and his projects on weimerskirch.lu.

--

Luxembourgish description:

Du denks datt et komplizéiert ass fir korrekt Lëtzebuergesch ze schreiwen? Elo net méi, well mat der Spellchecker.lu-App kanns du ganz bequem vun ënnerwee deng Lëtzebuergesch Texter verbesseren. D’App ass deen ideale Begleeder fir jiddwereen dee Lëtzebuergesch schreift. Se erméiglecht entweder eenzel Wierder, oder awer ganz Texter ze korrigéieren.

Net nëmme kanns du féx deng Orthographie-Feeler korrigéieren, mä och déi sougenannten "Eifeler Regel", eng phonetesch Regel mat där esouguer gebuere Lëtzebuerger hir Problemer hunn ass vun elo un kee Problem méi.

Dee verbesserten Text kanns du duerno direkt als Email oder SMS schécken oder an de Clipboard kopéieren fir en an enger anerer App weider ze benotzen.

D’Orthographiekorrektur leeft iwwer e gesécherte Server vu Spellchecker.lu, du brauchs also eng Internet-Connectioun fir d'App benotzen ze kënnen.

Spellchecker.lu ass vum Michel Weimerskirch entwéckelt ginn. Méi Informatiounen iwwert hien a seng Projeten fënns du op weimerskirch.lu.

Ad

Get it (1.8 MB) on app store

Ad
spellchecker.lu online spellchecker luxembourg spellchecker lucene spellchecker lucene example spellchecker luxem spellchecker lucene net spellchecker lucene jar spellchecker lucene 4.2 spellchecker lucene.net example lucene spellchecker index dictionary using lucene spellchecker lucene 4 spell checker lucene spellchecker jar download lucene spellchecker 3.0.1 jar lucene spellchecker maven lucene spellchecker c# lucene-spellchecker-3.0.0.jar lucene spellchecker 4.8 lucene spellchecker suggest similar lucene spellchecker example java

More apps likes ' Spellchecker.lu'

What's in this list?

Popular Apps to Spellchecker.lu for Windows, Mac, iPhone and more. Explore 41 apps like Spellchecker.lu, all suggested and ranked by the Similarapps user community.

 

Sort alternatives

Recent Apps

Spellchecker.lu

English description:You think writing Luxembourgish is too complicated? Think again, because with the...

IOS  Mac