1133227

VietKey & Email Stationery HD

VietKey & Email Stationery HD is an iPad utility application that provides an input method editor for...

IOS  Mac

Ad

VietKey & Email Stationery HD is an iPad utility application that provides an input method editor for Vietnamese, plus over 300 of email backgrounds (themes, stationery) you can use in your email messages. Simply select your favorite background from our ever-growing collection and make your email incredible. Everyone receiving your email will be amazed!

Supports four standard input methods: Telex, VNI, and two varieties of VIQR

A default "Auto" input method, a combination of Telex and VNI.

To produce the word "Việt" you have to type:

Vieejt (Method=Telex)
Vie65t (Method=VNI)
Vie^.t (Method=VIQR)

Telex is the best method to use.

Bonus features:

- Built-in Emoji Keyboard to let you easy insert Emoji icons while writing your email message.
- Auto converts emoji icons to image so they can be seen by any device (computer desktop, smart phones...)
- Easy create Bold, Italic, Underlined text as well as adjust font size and color.

Over 300 themes in 27 categories:

- Abstract
- Animals
- Anniversary
- Birthday
- Flowers
- Fun
- Love
- Mother's Day
- Nature
- Patterns
- Sports
- Father's Day
- Wedding
- Baby
- Get Well
- Thank You
- Summer
- Halloween
- Fall
- Thanksgiving
- Christmas
- Winter
- New Year
- Valentine
- Easter

and more coming soon...

========================================

VietKey & Email Stationery HD là một bộ gõ Tiếng Việt hữu ích chạy trên iPad. Nó cho phép bạn soạn điện thư (email) bằng chữ Việt một cách nhanh chóng và chính xác. Bên cạnh đó chương trình còn bao gồm hơn 300 mẫu thiết kế Email rất đẹp (Email Themes/Backgrounds/Stationery). Đơn giản chỉ cần chọn mẫu email bạn yêu thích từ bộ sưu tập rất phong phú của chúng tôi và email của bạn sẽ trở nên đẹp mắt không thể tin được. Mọi người khi nhận điện thư của bạn sẽ rất ngạc nhiên!

Ứng dụng hỗ trợ 4 kiểu gõ chuẩn: Telex, VNI, và 2 kiểu VIQR

Kiểu gõ Tự động (Auto) tức tổng hợp của Telex và VNI được cài mặc định.

Dưới đây là một ví dụ để gõ ra chữ "Việt"

Vieejt (Kiểu gõ=Telex)
Vie65t (Kiểu gõ=VNI)
Vie^.t (Kiểu gõ=VIQR)

Chúng tôi nghĩ kiểu gõ Telex là hay nhất trên iPad bởi vì nếu muốn gõ kiếu VNI hoặc VIQR bạn phải chuyển đổi qua lại bàn phím chữ và số sẽ mất thời gian.

Các tính năng khác:

- Có sẵn bàn phím Emoji để bạn dễ dàng chèn các biểu tượng Emoji trong khi viết tin nhắn email.
- Tự động chuyển đổi các biểu tượng Emoji thành hình ảnh để chúng có thể xem được bởi bất kỳ thiết bị (pc desktops, các thế hệ điện thoại thông minh khác...)
- Dễ dàng tạo chữ in Đậm (Bold), in Nghiêng (Italic), Gạch Dưới (Underline) cũng như điều chỉnh cỡ chữ và màu sắc.

Hơn 300 mấu thiết kế trong 27 chuyên mục:

- Abstract
- Animals
- Anniversary
- Birthday
- Flowers
- Fun
- Love
- Mother's Day
- Nature
- Patterns
- Sports
- Father's Day
- Wedding
- Baby
- Get Well
- Thank You
- Summer
- Halloween
- Fall
- Thanksgiving
- Christmas
- Winter
- New Year
- Valentine
- Easter

và sẽ còn nhiều nữa...

Ad

Get it (20.9 MB) on app store

Ad

736360

Stationery for Mail

Stationery for Mail

Tired of searching for the great - looking Mail Stationery? Search no more! Stationery for Mail will...

IOS  Mac

1360780

Stationery List

Stationery List

Stationery List is a handy list maker for your next office stationery order. • Choose from large database...

IOS  Mac

1360792

Stationery Supplies

Stationery Supplies

Stationery Supplies is a family run independent stationery, card and gift shop serving the local community...

IOS  Mac

736417

Stationery templates for Photoshop

Stationery templates for Photoshop

Excellent stationery templatesNow we have 40 sets of professional design templates for PhotoshopIt can...

IOS  Mac

1670614

Email Themes Stationery HD Free

Email Themes Stationery HD Free

We have over 300 of email backgrounds (themes, stationery) you can use in your email messages. Simply...

IOS  Mac

1834212

Simple Email Stationery

Simple Email Stationery

Excellent stationery design, will be able to help you. Each of our stationery will be Hello helper. In...

IOS  Mac

730085

Mail Stationery Collection

Mail Stationery Collection

Mail Stationery Collection is an excellent stationery design collection for Apple’s Mail application....

IOS  Mac

What's in this list?

Popular Apps to VietKey & Email Stationery HD for Windows, Mac, iPhone and more. Explore 41 apps like VietKey & Email Stationery HD, all suggested and ranked by the Similarapps user community.

 

Sort alternatives

Recent Apps

VietKey & Email Stationery HD

VietKey & Email Stationery HD is an iPad utility application that provides an input method editor for...

IOS  Mac

Stationery templates for Word

Excellent stationery template wordNow we have 40 sets of professional word templateIt can be said, everyone...

IOS  Mac

Mail Stationery Smart

80% OFF!!! Say smart things without words! The beautiful Stationery Smart collection provides 106 refined...

IOS  Mac

Stationery templates for Pages

Excellent stationery template pagesNow we have 40 sets of professional pages templateIt can be said,...

IOS  Mac

Mail Stationery Pro

Mail Stationery Pro is stationery design collection for Apple’s Mail application. The app contains...

IOS  Mac

Theme for Wedding Stationery(Vector material)

Hello,friends. Do you still worry about how to design the wedding invitation? From now...

IOS  Mac

Mail Stationery Designs

Tired of searching for the great - looking Mail Stationery? Search no more! Mail Stationery Designs app...

IOS  Mac

Email Themes Stationery Free

We have over 300 of email backgrounds (themes, stationery) you can use in your email messages. Simply...

IOS  Mac