1447779

Voicelang

- Ứng dụng hoàn toàn miễn phí, không quảng cáo làm phiền- Ứng dụng cho phép bạn...

IOS  Mac

Ad

- Ứng dụng hoàn toàn miễn phí, không quảng cáo làm phiền
- Ứng dụng cho phép bạn lập tức nói được nhiều thứ tiếng
(Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Hàn, Malay, Thái...)
- Phiên bản support 52 ngôn ngữ sẽ được cập nhật sớm
- Bạn có thể nói để hệ thống tự dịch sang ngôn ngữ cần, hoặc có thể nhập bằng text
- Phát âm lại, chia sẻ qua sms, email
- Điều chỉnh tốc độ phát âm - rất thích hợp cho các bạn học anh văn giao tiếp
- Chế độ tự động phát âm thông minh

Ad

Get it (10.2 MB) on app store

Ad
voicelang dat

More apps likes ' Voicelang'

What's in this list?

Popular Apps to Voicelang for Windows, Mac, iPhone and more. Explore 41 apps like Voicelang, all suggested and ranked by the Similarapps user community.

 

Sort alternatives

Recent Apps

Voicelang

- Ứng dụng hoàn toàn miễn phí, không quảng cáo làm phiền- Ứng dụng cho phép bạn...

IOS  Mac